A A A

Umowa na prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, płac i ZUS