Offcanvas Info

Deklaracje PIT, VAT, JPK
Deklaracje PIT, VAT, JPK
Kadry, płace, ZUS
Kadry, płace, ZUS
KPiR, ryczałt, VAT
KPiR, ryczałt, VAT
Ewidencje VAT, pliki kontrolne
Ewidencje VAT, pliki kontrolne
Previous Next Play Pause
A A A

 • l  Prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą  o rachunkowości,

 • l  Wtórnym sprawdzaniu dowodów księgowych pod względem formalnym.

 • l  Usystematyzowaniu oraz oznaczeniu numerem wszystkich dowodów źródłowych podlegających księgowaniu.

 • l  Dekretowaniu dokumentów źródłowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont.*

 • l  Sporządzaniu wydruków danych syntetycznych i analitycznych będących przedmiotem przetwarzania na komputerze za okresy sprawozdawcze i dany rok obrachunkowy *

 • l  Rozliczaniu kosztów i ustalaniu wyniku finansowego za okresy sprawozdawcze *

 • l  Ustalaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy i sporządzaniu obowiązujących deklaracji.

 • l  Sporządzaniu rocznych rozliczeń podatku dochodowego wg obowiązujących przepisów.

 • l  Sporządzaniu list płac,

 • l  Sporządzaniu wariantu porównawczego kosztów działalności,*

 • l  Sporządzaniu obowiązujących deklaracji i rozliczeń podatku od wynagrodzeń,

 • l  Sporządzaniu deklaracji i rozliczeń ZUS,

 • l  Prowadzeniu ewidencji z tytułu VAT i sporządzaniu miesięcznych deklaracji tego podatku,

 • |  Generowanie i wysyłka plików kontrolnych ( jpk )

 • l  Prowadzeniu całości spraw kadrowych, tj. akt osobowych oraz kart przychodów pracowników **

 • l  Sporządzaniu deklaracji do wszystkich tytułów podatkowych w obowiązujących terminach, łącznie z informacjami imiennymi pracowników,

 • l  Sporządzaniu wszystkich wymaganych sprawozdań finansowych i księgowych w tym sprawozdań do GUS-u,

 • l  Obsługiwaniu prowadzonych u Zleceniodawcy kontroli skarbowych i kontroli ZUS

 • l  Biuro zobowiązuje się do okresowego przechowywania całości dokumentacji księgowej i innych dokumentów zleceniodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim oraz zapobiegający ich zniszczeniu lub uszkodzeniu, a także do zachowania ścisłej tajemnicy służbowej we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej działalności przez firmę .

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * - Dotyczy firm prawa handlowego

 ** - W / g  umowy